Kundeservice

Sådan handler du
Produkterne, som kan købes i denne shop, er inddelt i priskategorier. Når du klikker på den ønskede kategori i menuen til venstre, vises produkterne. Når du klikker på det ønskede produkt eller vælger en variant, føres du til en side med flere detaljer om produktet. Under produktbilledet kan du klikke på billedet for at få vist det i et større format, så du bedre kan se produktet. Til højre for billedet er der en beskrivelse af produktet og produktets pris og størrelser, hvis der er tale om tøj, eller varianter, hvis der er forskellige farver, længder eller lignende. Du bestiller en vare ved at vælge antal og klikke på købsknappen, der findes ved hvert produkt. Glem ikke at angive størrelse/variant, hvor det er nødvendigt. Når du har fundet de varer, du ønsker at købe, skal du betale. Det gør du ved at klikke på "gå til indkøbskurv" - fuldstændigt som i en hvilken som helst anden butik.

Tjek din indkøbskurv
Før du afslutter din ordre og betaler, er det en god idé at tjekke din indkøbskurv for at se, om du har husket det hele. Indkøbskurven findes øverst til højre, og her kan du foretage ændringer af din bestilling. Du kan for eksempel ændre antallet af bestilte produkter eller helt fjerne et produkt fra din bestilling.

Afslut din ordre
Klik derefter på "Videre". Du vil nu blive bedt om at udfylde en formular med betalingsadresse samt leveringsadresse med navn, adresse og lignende oplysninger. Betalingsadresse skal være din virksomheds adresse, mens leveringsadresse er så vi kan levere dine varer til det rigtige sted. Bemærk således, at leveringsadresse godt kan være forskellig fra betalingsadresse.

Bekræftelse
Når du er tilfreds med din bestilling, skal du bekræfte dit køb. Du får en oversigt over produkter. Kontrollér, at faktura- og leveringsadressen er korrekt. Når du har godkendt din ordre, får du straks en e-mail, der bekræfter vore oplysninger vedrørende dit køb. Det er en god ide at printe den ud, så du har en skriftlig bekræftelse på købet indtil ordren er leveret. Ved levering er der vedlagt en følgeseddel, som bør gemmes i tilfælde af returnering.

Sikkerheden er i top
Vores sikkerhedssystem sørger for, at det kun er Borg & Bigum, der kan se de oplysninger, du giver os. Oplysningerne behandler vi med største fortrolighed - ingen andre vil kunne se eller få adgang til dem. Oplysningerne opbevares i 2 år. Vi bruger ikke kontaktoplysningerne i anden markedsføringsmæssig sammenhæng. Læs mere under sikkerhed.

Kontrolcifre
Når du skal indtaste dit kortnummer beder vi dig også indtaste en række kontrolcifre (oftest 3). Disse cifre finder du på bagsiden af dit betalingskort. Nets benytter disse kontrolcifre til at tjekke, at cifrene kommer fra samme betalingskort som det oplyste kortnummer og udløbsdato. Brugen af kontrolcifre for internethandel er et lovkrav. Vi gemmer ikke dine kontrolcifre efter betalingen er gennemført.

Kontakt kundesupport
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har problemer med eller spørgsmål til, hvordan man handler i webshoppen. Du kan kontakte kundeservice på kundesupport@borgbigum.dk - husk at angive evt. ordrenummer.

Du skal også være velkommen til at kontakte os på telefonnummer: +45 7743 2000.
Telefonens åbningstider er som følger:
Mandag - torsdag: 9-15
Fredag: 9-14

Gå til vareoversigten »